Obszary zastosowania

Laboratoria radiologiczne

Więcej

Miejsca odpadów radioaktywnych

Więcej

Programy edukacyjne

Więcej

Medycyna

Więcej

Ekologia, służby sanitarno-epidemiologiczne

Więcej

Leśnictwo i obróbka drewna

Więcej

Budownictwo

Więcej

Monitorowanie środków transportu, portów morskich i lotnisk

Więcej

Przemysł wydobywczy

Więcej

Hutnictwo i zaopatrzenie w złom

Więcej

Energetyka atomowa

Więcej

Przemysł

Więcej

Struktury siłowe

Więcej

Straż Pożarna i Obrona cywilna

Więcej

Urząd Celny i Straż Graniczna

Więcej

Użytek domowy

Więcej