MKS-UM

MKS-UM

Uniwersalny dozymetr-radiometr

Kod NATO (NSN): 6665 12 408 7282 (dla modelu SVGps)

Pomiar promieniowania alfa, beta, gamma i rentgenowskiego

Wbudowana bateria słoneczna i odbiornik GPS

Szeroki zakres temperatur pracy od -30 do +55°C

Odporność wskaźnika na temperatury do +95°C

Zgodność z międzynarodowymi normami MIL-STD-810G i MIL-STD-461F

Zgodność z międzynarodowymi normami IEC 60846 i IEC 60325

Zamówić Zadać pytanie

Informacja zwrotna

Please leave this field empty.
Please leave this field empty.
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis

Opis

Szerokozakresowy przyrząd do wykrywania promieniowania w terenie, który mierzy promieniowanie alfa, beta, gamma i rentgenowskie. MKS-UM mierzy moc promieniowania gamma od tła do poziomów awaryjnych. Wysoki stopień ochrony IP67 i obudowa ochronna umożliwiają stosowanie urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych.

 

Video guide

Przeznaczenie

Przeznaczenie

 • Pomiar współczynnika równoważnika dawki otoczenia (ADER) promieniowania gamma i rentgenowskiego

 • Pomiar równoważnika dawki otoczenia (AED) promieniowania gamma i rentgenowskiego

 • Pomiar gęstości strumienia powierzchniowego i aktywności powierzchniowej cząstek promieniowania beta

 • Pomiar gęstości strumienia powierzchniowego i aktywności powierzchniowej cząstek promieniowania alfa

 • Pomiar czasu akumulacji równoważnika dawki otoczenia dla promieniowania gamma i rentgenowskiego

 • Archiwizacja wyników pomiarów w odniesieniu do współrzędnych terenu

Właściwości

 • Wyładowcze liczniki Geigera-Mullera bez odwrócenia charakterystyki zliczania

 • Krzemowy detektor promieniowania beta

 • Możliwość pomiaru promieniowania gamma EDR za pomocą detektora wbudowanego w konsolę

 • Automatyczny wybór interwałów i zakresów pomiarowych

 • Sygnalizacja każdego zarejestrowanego kwantu gamma lub cząstki beta

 • Podświetlenie wskaźnika i elementów sterujących w ciemności

 • Ładowanie akumulatora litowo-jonowego za pomocą wbudowanej ładowarki od:

  – własnego panelu słonecz,

  – akumulatora samochodowego 12V

  – sieć przemysłowa 220V/50Hz

 • Wielopoziomowe wskazanie niskiego stanu baterii

 • Analogowy wskaźnik natężenia promieniowania

 • Stopień ochrony panelu sterowania – IP56, jednostek detekcyjnych – IP57

 • Zapis do 1500 wyników pomiarów w nieulotnej pamięci w odniesieniu do współrzędnych terenu z możliwością transferu do komputera PC przez port podczerwieni (za pośrednictwem wbudowanego odbiornika GPS)

 • Możliwość podglądu zarejestrowanych wyników pomiarów na wskaźniku

 • Możliwość pracy z urządzeniem w środkach ochrony osobistej – rękawice gumowe

Podstawowe charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne panelu sterowania dozymetru
Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 0.1 µSv/h …10 Sv/h
Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora fotonowego promieniowania jonizującego 0 … 9 999 imp./s
Zakres pomiarowy fotonowego promieniowania jonizującego EDR 0.001 … 9 999 mSv
Limit dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
Limit dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 ±15%
Zakres energii zarejestrowanego fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 MeV
Zależność energetyczna przy pomiarze PAED i AED fotonowego promieniowania jonizującego w zakresie energii od 0,05 MeV do 1.25 MeV, względem energii 0.662 MeV, nie więcej niż ± 30 %
Zakres pomiaru czasu akumulacji EDR 1 min … 9 999 h
Dokładność pomiaru czasu akumulacji EDR przez 24 h ± 1 min
Nominalne napięcie zasilania dozymetru z akumulatora litowo-jonowego (4 000 mAh) 3.7 V
Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru spowodowanego odchyleniem napięcia zasilania od wartości nominalnej w zakresie napięć od 3.4 V do 4.2 V dla wszystkich mierzonych wielkości fizycznych wynosi nie więcej niż 5 %
Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie temperatur od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
Czas ustalenia trybu pracy dozymetru, gdy panel sterowania dozymetru jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o PAED 5 μSv/h, nie więcej niż 5 min
Czas ciągłej pracy dozymetru w normalnych warunkach klimatycznych przy zasilaniu w pełni naładowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4000 mAh:- w warunkach tła gamma nieprzekraczającego 0.5 µSv/h, przy odłączonych jednostkach zdalnej detekcji, wyłączonym podświetleniu wagi i odbiorniku GPS, nie mniej niż- w warunkach tła gamma nieprzekraczającego 0.5 µSv/h, przy odłączonych modułach zdalnej detekcji, włączonym podświetleniu wagi i odbiorniku GPS, nie mniej niż- gdy jakakolwiek jednostka zdalnej detekcji jest podłączona w trybie pomiaru charakterystyk dowolnego typu promieniowania, podświetlenie skali i odbiornik GPS są wyłączone, nie mniej niż- gdy którakolwiek z jednostek zdalnej detekcji jest podłączona w trybie pomiaru charakterystyki dowolnego typu promieniowania, podświetlenie wagi i odbiornik GPS są włączone, nie mniej niż 1 200 h 

 

70 h

 

 

300 h

 

 

50 h

 

Niestabilność odczytów dozymetru podczas pomiaru EDR podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż  5 %
Całkowite wymiary panelu sterowania dozymetru (w obudowie ochronnej, z baterią fotowoltaiczną), nie więcej niż  166 × 70 × 132 mm
Masa konsoli dozymetru, nie więcej niż 0.75 kg
Masa panelu sterowania dozymetru (w obudowie ochronnej, z baterią fotoelektryczną), nie więcej niż 1.3 kg
Charakterystyka techniczna połączonej jednostki detekcji promieniowania gamma-beta BDKS-01
Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 10-1 … 107 µSv/h
Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania jonizującego fotonów 0 … 9 999 imp./s
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego podczas pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
Zakres zarejestrowanych energii fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 МеV
Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie zmian temperatury od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
Czas ustalania trybu pracy dozymetru, gdy BDKS01 jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o EDR 5 μSv/h, nie więcej niż 1 min
Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta, nie więcej niż 1 min
Zakres pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta 10 … 200 000 frakcja/(cm²*min)
Zakres pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta 0.5 … 9 000 Bq/cm2 dla źródeł C0 (90Sr/90Y) (wydajność źródeł C0 wynosi 0.377)
Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania beta 0 … 9 999 imp./s
Zakres rejestrowanych energii promieniowania beta 0.3 … 3 МеV
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta w zakresie od 10 ppm do 200 000 ppm przy kalibracji względem 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 (20+200/Fβ) %, gdzie Fβ jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta mierzonego w części/(cm2-min)
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta w zakresie od 0.5 Bq/cm2 do 9000 Bq/cm2 przy kalibracji za pomocą 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 ze źródeł C0 (20+10/Аβ) %, gdzie Aβ jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta mierzonej w Bq/cm2
Czuła powierzchnia detektora 1 cm²
Skuteczność rejestracji cząstek promieniowania beta, nie mniej niż- dla izotopu 14C

– dla izotopu 204Tl

– dla izotopu 90Sr/90Y

0.25

Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta spowodowanych zmianami temperatury otoczenia od minus 30 °C do 55 °C. 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
Niestabilność odczytów podczas pomiaru wszystkich wielkości fizycznych podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż 5 %
Wymiary całkowite BDKS-01, nie więcej niż d47 × 96 × 176 mm
Waga BDKS-01, nie więcej niż 0.3 kg
Charakterystyka techniczna połączonej jednostki detekcji promieniowania alfa-beta-gamma BDKS-02
Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 10-1 … 2·106 µSv/h
Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora fotonowego promieniowania jonizującego 0 … 9 999 imp./s
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze fotonowego promieniowania jonizującego EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
Zakres rejestrowanych energii fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 МеV
Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego w pomiarze fotonowego promieniowania jonizującego EDR spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie zmian temperatury od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
Czas ustalania trybu pracy dozymetru, gdy BDKS-02 jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o EDR 5 μSv/h, nie więcej niż 1 min
Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta, nie więcej niż 1 min
Zakres pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta 10 … 300 000 frakcja/(cm²*min)
Zakres pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta 0.5 … 13 500 Bq/cm²dla źródeł C0 (90Sr/90Y)

(wydajność źródeł C0 wynosi 0.377)

Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania beta 0 … 9 999 imp./s
Zakres energii wykrywanych cząstek beta 0.15 … 3 МеV
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta w zakresie od 10 ppm (cm2-min) do 300 000 ppm (cm2-min) przy kalibracji względem 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 (20+200/Fβ) %, gdzie Fβ jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta mierzonej w częściach na sekundę (cm2-min)
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta w zakresie od 0.5 Bq/cm² do 13500 Bq/cm² przy kalibracji 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 ze źródła odniesienia typu C0. (20+10/Aβ) %, gdzie Aβ jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta mierzonej w Bq/cm2
Czuła powierzchnia detektora 7 сm²
Skuteczność rejestracji cząstek promieniowania beta, nie mniej niż- dla izotopu 14C;

– dla izotopu 204Tl;

– dla izotopu 90Sr/90Y

0.4

Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego w pomiarze gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta spowodowanych zmianą temperatury otoczenia od minus 30 °C do 55 °C ±  5 % na każde 10 oC odchylenia od 20 o
Zakres pomiarowy gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania alfa 10 … 300 000 frakcja/(cm²*min)
Zakres pomiarowy aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa 0.5 … 10 000 Bq/cm²dla źródeł P9 (239Pu)

(wydajność źródeł P9 wynosi 0.490)

Zakres rejestrowanych energii promieniowania alfa jest nie mniejszy niż 4 … 8 МеV
Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania alfa 0 … 9 999 imp./s
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa w zakresie od 10 ppm do 300 000 ppm przy kalibracji metodą 239Pu z poziomem ufności 0.95.  (15+300/Fα) %, gdzie Fα jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości powierzchniowej gęstości strumienia cząstek promieniowania alfa mierzonej w częściach na sekundę (cm2 -min)
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa w zakresie od 0.5 Bq/cm2 do 10 000 Bq/cm2 przy kalibracji względem 239Pu z poziomem ufności 0.95 ze źródła referencyjnego typu P9. (15+15/Aα) %, gdzie Aα jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa mierzonej w Bq/cm2
Czuła powierzchnia detektora 7 сm²
Wydajność rejestracji cząstek promieniowania alfa z izotopu 239Pu, nie mniejsza niż 0.06
Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa spowodowanego zmianą temperatury otoczenia z minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 o
Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa, nie więcej niż 1 min
Niestabilność odczytów dozymetru przy pomiarze wszystkich wielkości fizycznych podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż 5 %
Całkowite wymiary BDKS-02, nie więcej niż 72 × 186 × 53 mm
Masa BDKS-02, nie więcej niż 0.7 kg
Pobierz instrukcję zastosowania

Zestaw

 • zdalne sterowanie
 • kombinowana jednostka detekcji gamma-beta BDKS-01
 • kombinowany moduł detekcji alfa-beta-gamma BDKS-02
 • słuchawka
 • kabel
 • części zamienne
 • zestaw narzędzi i akcesoriów (obręcz, 2 pasy, drążek teleskopowy z podłokietnikiem, drążek teleskopowy, walizka, adapter USB/IrDA, bateria fotowoltaiczna, pokrowiec, śrubokręt, zasilacz z przewodem zasilającym)
 • komplet dokumentów eksploatacyjnych (instrukcja obsługi, formularz, sterowniki do adaptera USB/IrDA na płycie CD-R mini)
 • opakowanie
 • ZAKRES DOSTAWY MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY NA ŻYCZENIE KLIENTA

erty