MKS-UM

MKS-UM

Uniwersalny dozymetr-radiometr

Kod NATO (NSN): 6665 12 408 7282 (dla modelu SVGps)

Pomiar promieniowania alfa, beta, gamma i rentgenowskiego

Wbudowana bateria słoneczna i odbiornik GPS

Szeroki zakres temperatur pracy od -30 do +55°C

Odporność wskaźnika na temperatury do +95°C

Zgodność z międzynarodowymi normami MIL-STD-810G i MIL-STD-461F

Zgodność z międzynarodowymi normami IEC 60846 i IEC 60325

Zamówić Zadać pytanie

  Feedback

  • Opis
  • Opis
  • Opis
  • Opis
  • Opis
  • Opis
  • Opis

  Opis

  Szerokozakresowy przyrząd do wykrywania promieniowania w terenie, który mierzy promieniowanie alfa, beta, gamma i rentgenowskie. MKS-UM mierzy moc promieniowania gamma od tła do poziomów awaryjnych. Wysoki stopień ochrony IP67 i obudowa ochronna umożliwiają stosowanie urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych.

   

  Video guide

  Przeznaczenie

  • Pomiar współczynnika równoważnika dawki otoczenia (ADER) promieniowania gamma i rentgenowskiego

  • Pomiar równoważnika dawki otoczenia (AED) promieniowania gamma i rentgenowskiego

  • Pomiar gęstości strumienia powierzchniowego i aktywności powierzchniowej cząstek promieniowania beta

  • Pomiar gęstości strumienia powierzchniowego i aktywności powierzchniowej cząstek promieniowania alfa

  • Pomiar czasu akumulacji równoważnika dawki otoczenia dla promieniowania gamma i rentgenowskiego

  • Archiwizacja wyników pomiarów w odniesieniu do współrzędnych terenu

  Właściwości

  • Wyładowcze liczniki Geigera-Mullera bez odwrócenia charakterystyki zliczania

  • Krzemowy detektor promieniowania beta

  • Możliwość pomiaru promieniowania gamma EDR za pomocą detektora wbudowanego w konsolę

  • Automatyczny wybór interwałów i zakresów pomiarowych

  • Sygnalizacja każdego zarejestrowanego kwantu gamma lub cząstki beta

  • Podświetlenie wskaźnika i elementów sterujących w ciemności

  • Ładowanie akumulatora litowo-jonowego za pomocą wbudowanej ładowarki od:

   – własnego panelu słonecz,

   – akumulatora samochodowego 12V

   – sieć przemysłowa 220V/50Hz

  • Wielopoziomowe wskazanie niskiego stanu baterii

  • Analogowy wskaźnik natężenia promieniowania

  • Stopień ochrony panelu sterowania – IP56, jednostek detekcyjnych – IP57

  • Zapis do 1500 wyników pomiarów w nieulotnej pamięci w odniesieniu do współrzędnych terenu z możliwością transferu do komputera PC przez port podczerwieni (za pośrednictwem wbudowanego odbiornika GPS)

  • Możliwość podglądu zarejestrowanych wyników pomiarów na wskaźniku

  • Możliwość pracy z urządzeniem w środkach ochrony osobistej – rękawice gumowe

  Podstawowe charakterystyki techniczne

  Charakterystyki techniczne panelu sterowania dozymetru
  Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 0.1 µSv/h …10 Sv/h
  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora fotonowego promieniowania jonizującego 0 … 9 999 imp./s
  Zakres pomiarowy fotonowego promieniowania jonizującego EDR 0.001 … 9 999 mSv
  Limit dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
  Limit dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 ±15%
  Zakres energii zarejestrowanego fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 MeV
  Zależność energetyczna przy pomiarze PAED i AED fotonowego promieniowania jonizującego w zakresie energii od 0,05 MeV do 1.25 MeV, względem energii 0.662 MeV, nie więcej niż ± 30 %
  Zakres pomiaru czasu akumulacji EDR 1 min … 9 999 h
  Dokładność pomiaru czasu akumulacji EDR przez 24 h ± 1 min
  Nominalne napięcie zasilania dozymetru z akumulatora litowo-jonowego (4 000 mAh) 3.7 V
  Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru spowodowanego odchyleniem napięcia zasilania od wartości nominalnej w zakresie napięć od 3.4 V do 4.2 V dla wszystkich mierzonych wielkości fizycznych wynosi nie więcej niż 5 %
  Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie temperatur od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
  Czas ustalenia trybu pracy dozymetru, gdy panel sterowania dozymetru jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o PAED 5 μSv/h, nie więcej niż 5 min
  Czas ciągłej pracy dozymetru w normalnych warunkach klimatycznych przy zasilaniu w pełni naładowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4000 mAh:- w warunkach tła gamma nieprzekraczającego 0.5 µSv/h, przy odłączonych jednostkach zdalnej detekcji, wyłączonym podświetleniu wagi i odbiorniku GPS, nie mniej niż- w warunkach tła gamma nieprzekraczającego 0.5 µSv/h, przy odłączonych modułach zdalnej detekcji, włączonym podświetleniu wagi i odbiorniku GPS, nie mniej niż- gdy jakakolwiek jednostka zdalnej detekcji jest podłączona w trybie pomiaru charakterystyk dowolnego typu promieniowania, podświetlenie skali i odbiornik GPS są wyłączone, nie mniej niż- gdy którakolwiek z jednostek zdalnej detekcji jest podłączona w trybie pomiaru charakterystyki dowolnego typu promieniowania, podświetlenie wagi i odbiornik GPS są włączone, nie mniej niż 1 200 h 

   

  70 h

   

   

  300 h

   

   

  50 h

   

  Niestabilność odczytów dozymetru podczas pomiaru EDR podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż  5 %
  Całkowite wymiary panelu sterowania dozymetru (w obudowie ochronnej, z baterią fotowoltaiczną), nie więcej niż  166 × 70 × 132 mm
  Masa konsoli dozymetru, nie więcej niż 0.75 kg
  Masa panelu sterowania dozymetru (w obudowie ochronnej, z baterią fotoelektryczną), nie więcej niż 1.3 kg
  Charakterystyka techniczna połączonej jednostki detekcji promieniowania gamma-beta BDKS-01
  Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 10-1 … 107 µSv/h
  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania jonizującego fotonów 0 … 9 999 imp./s
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego podczas pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
  Zakres zarejestrowanych energii fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 МеV
  Limit dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie zmian temperatury od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
  Czas ustalania trybu pracy dozymetru, gdy BDKS01 jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o EDR 5 μSv/h, nie więcej niż 1 min
  Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta, nie więcej niż 1 min
  Zakres pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta 10 … 200 000 frakcja/(cm²*min)
  Zakres pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta 0.5 … 9 000 Bq/cm2 dla źródeł C0 (90Sr/90Y) (wydajność źródeł C0 wynosi 0.377)
  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania beta 0 … 9 999 imp./s
  Zakres rejestrowanych energii promieniowania beta 0.3 … 3 МеV
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta w zakresie od 10 ppm do 200 000 ppm przy kalibracji względem 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 (20+200/Fβ) %, gdzie Fβ jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta mierzonego w części/(cm2-min)
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta w zakresie od 0.5 Bq/cm2 do 9000 Bq/cm2 przy kalibracji za pomocą 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 ze źródeł C0 (20+10/Аβ) %, gdzie Aβ jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta mierzonej w Bq/cm2
  Czuła powierzchnia detektora 1 cm²
  Skuteczność rejestracji cząstek promieniowania beta, nie mniej niż- dla izotopu 14C

  – dla izotopu 204Tl

  – dla izotopu 90Sr/90Y

  0.25

  Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta spowodowanych zmianami temperatury otoczenia od minus 30 °C do 55 °C. 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
  Niestabilność odczytów podczas pomiaru wszystkich wielkości fizycznych podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż 5 %
  Wymiary całkowite BDKS-01, nie więcej niż d47 × 96 × 176 mm
  Waga BDKS-01, nie więcej niż 0.3 kg
  Charakterystyka techniczna połączonej jednostki detekcji promieniowania alfa-beta-gamma BDKS-02
  Zakres pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR 10-1 … 2·106 µSv/h
  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora fotonowego promieniowania jonizującego 0 … 9 999 imp./s
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego w pomiarze fotonowego promieniowania jonizującego EDR przy kalibracji za pomocą 137Cs z poziomem ufności 0.95 (15+2/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości zmierzonego EDR w μSv/h
  Zakres rejestrowanych energii fotonowego promieniowania jonizującego 0.05 … 3 МеV
  Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego w pomiarze fotonowego promieniowania jonizującego EDR spowodowanego odchyleniem temperatury otoczenia od 20 °C w zakresie zmian temperatury od minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 oC
  Czas ustalania trybu pracy dozymetru, gdy BDKS-02 jest napromieniowany fotonowym promieniowaniem jonizującym o EDR 5 μSv/h, nie więcej niż 1 min
  Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta, nie więcej niż 1 min
  Zakres pomiaru gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta 10 … 300 000 frakcja/(cm²*min)
  Zakres pomiaru aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta 0.5 … 13 500 Bq/cm²dla źródeł C0 (90Sr/90Y)

  (wydajność źródeł C0 wynosi 0.377)

  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania beta 0 … 9 999 imp./s
  Zakres energii wykrywanych cząstek beta 0.15 … 3 МеV
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta w zakresie od 10 ppm (cm2-min) do 300 000 ppm (cm2-min) przy kalibracji względem 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 (20+200/Fβ) %, gdzie Fβ jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania beta mierzonej w częściach na sekundę (cm2-min)
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta w zakresie od 0.5 Bq/cm² do 13500 Bq/cm² przy kalibracji 90Sr/90Y z poziomem ufności 0.95 ze źródła odniesienia typu C0. (20+10/Aβ) %, gdzie Aβ jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta mierzonej w Bq/cm2
  Czuła powierzchnia detektora 7 сm²
  Skuteczność rejestracji cząstek promieniowania beta, nie mniej niż- dla izotopu 14C;

  – dla izotopu 204Tl;

  – dla izotopu 90Sr/90Y

  0.4

  Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego w pomiarze gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania beta i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie beta spowodowanych zmianą temperatury otoczenia od minus 30 °C do 55 °C ±  5 % na każde 10 oC odchylenia od 20 o
  Zakres pomiarowy gęstości powierzchniowej strumienia cząstek promieniowania alfa 10 … 300 000 frakcja/(cm²*min)
  Zakres pomiarowy aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa 0.5 … 10 000 Bq/cm²dla źródeł P9 (239Pu)

  (wydajność źródeł P9 wynosi 0.490)

  Zakres rejestrowanych energii promieniowania alfa jest nie mniejszy niż 4 … 8 МеV
  Zakres wskazań szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania alfa 0 … 9 999 imp./s
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa w zakresie od 10 ppm do 300 000 ppm przy kalibracji metodą 239Pu z poziomem ufności 0.95.  (15+300/Fα) %, gdzie Fα jest bezwymiarową wartością numerycznie równą wartości powierzchniowej gęstości strumienia cząstek promieniowania alfa mierzonej w częściach na sekundę (cm2 -min)
  Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego przy pomiarze aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa w zakresie od 0.5 Bq/cm2 do 10 000 Bq/cm2 przy kalibracji względem 239Pu z poziomem ufności 0.95 ze źródła referencyjnego typu P9. (15+15/Aα) %, gdzie Aα jest bezwymiarową wartością liczbowo równą wartości aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa mierzonej w Bq/cm2
  Czuła powierzchnia detektora 7 сm²
  Wydajność rejestracji cząstek promieniowania alfa z izotopu 239Pu, nie mniejsza niż 0.06
  Granica dopuszczalnego dodatkowego błędu względnego pomiaru gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa spowodowanego zmianą temperatury otoczenia z minus 30 °C do 55 °C 5% na każde 10 oC odchylenia od 20 o
  Czas ustalenia trybu pracy dozymetru podczas pomiaru gęstości strumienia powierzchniowego cząstek promieniowania alfa i aktywności powierzchniowej radionuklidów emitujących promieniowanie alfa, nie więcej niż 1 min
  Niestabilność odczytów dozymetru przy pomiarze wszystkich wielkości fizycznych podczas ciągłej pracy przez 8 godzin, nie więcej niż 5 %
  Całkowite wymiary BDKS-02, nie więcej niż 72 × 186 × 53 mm
  Masa BDKS-02, nie więcej niż 0.7 kg
  Download operating manual

  Zestaw

  • zdalne sterowanie
  • kombinowana jednostka detekcji gamma-beta BDKS-01
  • kombinowany moduł detekcji alfa-beta-gamma BDKS-02
  • słuchawka
  • kabel
  • części zamienne
  • zestaw narzędzi i akcesoriów (obręcz, 2 pasy, drążek teleskopowy z podłokietnikiem, drążek teleskopowy, walizka, adapter USB/IrDA, bateria fotowoltaiczna, pokrowiec, śrubokręt, zasilacz z przewodem zasilającym)
  • komplet dokumentów eksploatacyjnych (instrukcja obsługi, formularz, sterowniki do adaptera USB/IrDA na płycie CD-R mini)
  • opakowanie
  • ZAKRES DOSTAWY MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY NA ŻYCZENIE KLIENTA

  erty