Użytek domowy

Click to read more

Użytek domowy

Dozymetry do użytku domowego TM ECOTEST przeznaczone są do pomiaru poziomu promieniowania i dawki nasycającej w życiu codziennym. Są dokładne, kompaktowe i proste w użyciu.

Dozymetry do użytku domowego wykorzystują do:

  • – kontroli czystości radiacyjnej miejsc zamieszkania, pracy i odpoczynku;
  • – kontroli bezpieczeństwa radiacyjnego przedmiotów użytku domowego, odzieży, środków transportu, materiałów budowlanych, powierzchni gruntu i działek przyzagrodowych;
  • – oceny skażenia radioaktywnego artykułów spożywczych, szczególnie jagód leśnych i grzybów.

Za pomocą naszego ostatniego opracowania Gamma Sapiens – jedynego dozymetr na świecie, pracującego przez kanał Bluetooth, mogą Państwo zamienić swój smartfon albo tablet na dozymetr.

TERRA-P

TERRA-P

Najpopularniejszy dozymetr do użytku domowego na Ukrainie i na świecie.
Wykonany na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA stosowanego w ukraińskim wojsku.

Więcej

TERRA-P+

TERRA-P+

Zaktualizowana wersja słynnego na całym świecie dozymetru do użytku domowego TERRA-P wykonanego na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA.

Więcej

VIRTUOSO

VIRTUOSO

VIRTUOSO – jest to kompaktowe urządzenie do kompleksowego badania radiologicznego artykułów spożywczych, gruntów, materiałów budowlanych itp.

Więcej

Gamma Sapiens

Gamma Sapiens

Gamma Sapiens - dozymetr do użytku domowego kompatybilny ze smartfonami i tabletami przez kanał Bluetooth. Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru poziomu radiacji oraz dawki w życiu codziennym. Gamma Sapiens ciągle przekazuje wyniki pomiarów na smartfony i tablety ОС Android w systemie realnego czasu.

Więcej

EcotestVIP

EcotestVIP

Jedyny dozymetr klasy premium na świecie. Wykonany przez czołowych fachowców dla ludzi sukcesu, którzy cenią życie i dbają o własne bezpieczeństwo. EcotestVIP łączy wysokie technologie a stylowy design przedstawicielki.

Więcej

aGent-R

aGent-R

Sygnalizator ręczny w obudowie przeciwuderzeniowej o wysokim stopniu ochrony ІР67. aGent-R przeznaczony do wykrywania i oceny promieniowania gamma za pomocą czterech poziomów progowych. Przewidziana jest sygnalizacja za pomocą diody LED i sygnalizacja wibracyjna przekroczenia poziomów progowych. Funkcja stałej kontroli pracy wmontowanego licznika zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

Więcej