Użytek domowy

Click to read more

Użytek domowy

Dozymetry do użytku domowego TM ECOTEST przeznaczone są do pomiaru poziomu promieniowania i dawki nasycającej w życiu codziennym. Są dokładne, kompaktowe i proste w użyciu.

Dozymetry do użytku domowego wykorzystują do:

  • – kontroli czystości radiacyjnej miejsc zamieszkania, pracy i odpoczynku;
  • – kontroli bezpieczeństwa radiacyjnego przedmiotów użytku domowego, odzieży, środków transportu, materiałów budowlanych, powierzchni gruntu i działek przyzagrodowych;
  • – oceny skażenia radioaktywnego artykułów spożywczych, szczególnie jagód leśnych i grzybów.

Za pomocą naszego ostatniego opracowania Gamma Sapiens – jedynego dozymetr na świecie, pracującego przez kanał Bluetooth, mogą Państwo zamienić swój smartfon albo tablet na dozymetr.

TERRA-P

TERRA-P

Najpopularniejszy dozymetr do użytku domowego na Ukrainie i na świecie.
Wykonany na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA stosowanego w ukraińskim wojsku.

Więcej

TERRA-P+

TERRA-P+

Zaktualizowana wersja słynnego na całym świecie dozymetru do użytku domowego TERRA-P wykonanego na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA.

Więcej

VIRTUOSO

VIRTUOSO

VIRTUOSO – jest to kompaktowe urządzenie do kompleksowego badania radiologicznego artykułów spożywczych, gruntów, materiałów budowlanych itp.

Więcej

EcotestVIP

EcotestVIP

Jedyny dozymetr klasy premium na świecie. Wykonany przez czołowych fachowców dla ludzi sukcesu, którzy cenią życie i dbają o własne bezpieczeństwo. EcotestVIP łączy wysokie technologie a stylowy design przedstawicielki.

Więcej

aGent-R

aGent-R

Sygnalizator ręczny w obudowie przeciwuderzeniowej o wysokim stopniu ochrony ІР67. aGent-R przeznaczony do wykrywania i oceny promieniowania gamma za pomocą czterech poziomów progowych. Przewidziana jest sygnalizacja za pomocą diody LED i sygnalizacja wibracyjna przekroczenia poziomów progowych. Funkcja stałej kontroli pracy wmontowanego licznika zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

Więcej