Przemysł

Click to read more

Przemysł

Produkty TM ECOTEST znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Oferujemy pełny zakres środków kontroli promieniowania do rozwiązania różnych zadań – od kontroli ezpieczeństwa osobistego pracowników do stałego monitorowania promieniowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. A w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji przyrządy ECOTEST umożliwią szybkie wykrycie i lokalizację zagrożenia radioaktywnego.

Leśnictwo i obróbka drewna

Radioaktywnie skażone lasy nie można wykorzystywać ani do produkcji mebli, ani do budownictwa, nie są przydatne nawet na drzewo do…

Budownictwo

Mieszkania zbudowane z niebezpiecznych materiałów radiacyjnych mogą przez lata negatywnie wpływać na ich mieszkańców. Budując nowe mieszkanie, centra biurowe, supermarkety…

Monitorowanie środków transportu, portów morskich i lotnisk

Do monitorowania dużych obiektów, ładunków i środków transportu zbudowaliśmy przyrządy umożliwiające szybkie znalezienie źródeł promieniowania gamma, beta, alfa i promieniowania…

Przemysł wydobywczy

Bardzo ważna jest kontrola radiacji w branży wydobycia podczas pozyskania rudy żelaza, metali i innych surowców. Produkty TM skutecznie wykorzystują…

Hutnictwo i zaopatrzenie w złom

Przetwarzanie i powtórne wykorzystanie metali jest bardzo popularne na świecie. W rezultacie zawsze jest ryzyko skażenia radioaktywnego podczas procesu przetopienia.…

Energetyka atomowa

Produkty TM ECOTEST od długiego czasu znajdują skuteczne zastosowanie na elektrowniach atomowych Ukrainy, Francji, Bułgarii, Korei i innych krajów świata.…