Struktury siłowe

Click to read more

Struktury siłowe

Produktów TM “ECOTEST” używają wszystkie bez wyjątku struktury siłowe do skutecznego wykonania swoich obowiązków zawodowych.

Wojsko, MSW, służby bezpieczeństwa i ochrony – to tylko część odbiorców, którzy wybierają TM ECOTEST do rozwiązania różnych zadań z kontroli promieniowania. Funkcjonalność i dokładność  pomiarów, wysoka jakość wykonania i łatwość w użytkowaniu czynią przyrządy najlepszymi na rynku.

Od wielu lat przyrządy TM ECOTEST wykorzystuje ukraińskie wojsko i siłowe struktury innych krajów świata. Nasze przyrządy używali wojskowi samodzielnego ukraińskiego 19 batalionu ochrony radioaktywno-chemiczno-biologicznej Sił Zbrojnych Ukrainy, który wykonywał misję pokojową w Zatoce Perskiej. Ekolodzy wojskowi wykorzystują nasze przyrządy do badania poligonów wojskowych i innych obiektów w ramach międzynarodowego programu dotyczącego kontroli nierozprzestrzeniania broni jądrowej masowego rażenia i całkowitego zakazu prób jądrowych.

Kryminolodzy MSW dysponują urządzeniami TM ECOTEST do osobistego bezpieczeństwa radiacyjnego, a także do jawnego i tajnego poszukiwania źródeł promieniowania radioaktywnego i następnie do ich identyfikacji.

Pracownicy służb bezpieczeństwa wykorzystują w swojej pracy nasze przyrządy do poszukiwania oraz identyfikacji materiałów radioaktywnych, rozpoznania radioaktywnego i ochrony indywidualnej.

Produkty TM ECOTEST umożliwiają służbom ochrony kompleksowe podejście do rozwiązania spraw związanych z bezpieczeństwem radioaktywnym i zabezpieczą ich skuteczną likwidację.

Dzięki współpracy ze znaną na całym świecie firmą Bruker Corporation oferujemy nowoczesne wyposażenie do określenia  substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i wybuchowych. Najnowocześniejsze technologie, szczególnie mocna konstrukcja przyrządów i ich wykonanie modułowe zabezpieczają elastyczne oraz szerokie zastosowanie produktów w branży wojskowej i cywilnej.

 

TERRA z kanałem Bluetooth

TERRA z kanałem Bluetooth

TERRA to profesjonalne urządzenie do oficjalnych pomiarów, które mierzy tło gamma, skażenie beta, dawkę skumulowaną i czas akumulacji. Wyniki pomiarów urządzenia mogą być przesyłane do smartfonów i tabletów z systemem Android™ przez Bluetooth w czasie rzeczywistym. Specjalnie opracowana aplikacja GS Ecotest jest dostępna w Google Play.

TERRA jest eksportowana do ponad 70 krajów. Urządzenie jest używane w wielu agencjach rządowych na całym świecie.

Więcej

MKS-UM

MKS-UM

Szerokozakresowy przyrząd do wykrywania promieniowania w terenie, który mierzy promieniowanie alfa, beta, gamma i rentgenowskie. MKS-UM mierzy moc promieniowania gamma od tła do poziomów awaryjnych. Wysoki stopień ochrony IP67 i obudowa ochronna umożliwiają stosowanie urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych.

Więcej

ІТ-09Т

ІТ-09Т

IT-09T wyświetla informacje o dawce promieniowania gamma w otoczeniu, czasie rzeczywistym i temperaturze otoczenia. Dane są przesyłane z jednostki detekcji promieniowania gamma BDBG-09, która znajduje się w zestawie. Tablica informacyjna IT-09T wraz z jednostką detekcyjną BDBG-09, konwerterem interfejsu i oprogramowaniem umożliwia stworzenie zautomatyzowanego systemu do całodobowego ciągłego monitorowania tła promieniowania.

Więcej

DKG-21M

DKG-21M

Dozymetr osobisty z odczytem bezpośrednim w pyłoszczelnej i wodoodpornej obudowie o wysokim stopniu ochrony IP54 jest przeznaczony do użytku przez wojsko, Państwową Służbę Ratowniczą i służby obrony cywilnej oraz w przemyśle w warunkach znacznych wahań temperatury i wysokiego zapylenia.

Może być używany jako samodzielne urządzenie lub jako część zautomatyzowanego osobistego systemu monitorowania dozymetrycznego.

Więcej

DRG-T

DRG-T

Przyrząd pokładowy do pomiaru promieniowania, który tworzy sygnały i rozkazy do systemów zabezpieczenia życia załogi.
Przyrząd przeznaczony jest do montażu w środki transportu specjalnego przeznaczenia, szczególnie w jednostkach zwiadu radiochemicznego obrony cywilnej i w siłach zbrojnych. Używa się w celu nieustannej kontroli mocy dawki ekspozycyjnej promieniowania gamma.

Więcej

CADMIUM

CADMIUM

Dozymetr-radiometr bardzo czuły, przeznaczony do detekcji promieniowania gamma, X oraz neutronowego. Urządzenie CADMIUM produkowane jest w dwóch wersjach:
- detekcja promieniowania gamma i neutronowe
- detekcja promieniowania gamma

Więcej

SPEKTRA

SPEKTRA

SPEKTRA jest przeznaczona do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji materiałów radioaktywnych i jądrowych na podstawie ich promieniowania gamma i neutronowego oraz amplitudy widma gamma. Urządzenie identyfikuje radionuklidy ze wskazaniem kategorii, do której należą (zgodnie z wymogami MAEA). Służy do zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu tych materiałów przez granice państwowe, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których obsługiwane są źródła promieniowania gamma i neutronowego.

Więcej

POSHUK

POSHUK

Uniwersalny przyrząd poszukiwawczy do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma, beta, alfa i promieniowania neutronowego.
Zestaw standardowy zawiera bloki detektowania promieniowania gamma i beta. Bloki detektowania promieniowania gamma i beta można zamówić dodatkowo.

Więcej

aGent-R

aGent-R

Sygnalizator ręczny w obudowie przeciwuderzeniowej o wysokim stopniu ochrony ІР67. aGent-R przeznaczony do wykrywania i oceny promieniowania gamma za pomocą czterech poziomów progowych. Przewidziana jest sygnalizacja za pomocą diody LED i sygnalizacja wibracyjna przekroczenia poziomów progowych. Funkcja stałej kontroli pracy wmontowanego licznika zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

Więcej

BDBG-15S

BDBG-15S

Przeznaczony jest do pomiaru mocy otaczającego ekwiwalentna dawki promieniowania gamma w szerokim zakresie wartości. Stosowany w bezpilotowych statkach powietrznych i przesuwanych urządzeniach zrobotyzowanych.

Więcej

KDU-6BM

KDU-6BM

Wyrób należy do składu systemu zabezpieczenia życia okrętu i przeznaczony jest do zbierania, przetwarzania, wizualizacji informacji o stanie promieniowania na okręcie i określenia kierunku na źródło promieniowania w celu zastosowania środków ochrony załogi okrętu przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami radioaktywnymi oraz manewrowania statku w miejscu skażenia radioaktywnego wskutek zastosowania broni jądrowej, katastrof ekologicznych, technogennych czy z innych powodów.

Więcej

SVNG-T

SVNG-T

System of two components - block for determining the direction of the source of gamma rays BVNG-T and removable gamma-ray detecting probes BDBG-T (4 pieces), designed to display measurement results of gamma dose rate from exterior detecting probes BDBG-T, to indicate the direction of the radiation source and to transfer measurement results to the system of data collecting and processing (onboard computer).

Więcej

MKS-UM VRS

MKS-UM VRS

The system is designed to be mounted on CBRN reconnaissance vehicle and consists of MKS-UM – control unit and on-board/portable dosimeter-radiometer, active bracket VRS module, and external wide range gamma detection probes BDBG-T (2 pcs.).

Więcej

PRD GUARDER

PRD GUARDER

PRD GUARDER to przyrząd spektrometryczny służący do wykrywania i lokalizacji materiałów radioaktywnych i jądrowych za pomocą promieniowania gamma w celu zapobiegania ich nielegalnemu przemieszczaniu. Urządzenie jest również wykorzystywane w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wykonywane są prace ze źródłami promieniowania gamma.

Więcej