Struktury siłowe

Click to read more

Struktury siłowe

Produktów TM “ECOTEST” używają wszystkie bez wyjątku struktury siłowe do skutecznego wykonania swoich obowiązków zawodowych.

Wojsko, MSW, służby bezpieczeństwa i ochrony – to tylko część odbiorców, którzy wybierają TM ECOTEST do rozwiązania różnych zadań z kontroli promieniowania. Funkcjonalność i dokładność  pomiarów, wysoka jakość wykonania i łatwość w użytkowaniu czynią przyrządy najlepszymi na rynku.

Od wielu lat przyrządy TM ECOTEST wykorzystuje ukraińskie wojsko i siłowe struktury innych krajów świata. Nasze przyrządy używali wojskowi samodzielnego ukraińskiego 19 batalionu ochrony radioaktywno-chemiczno-biologicznej Sił Zbrojnych Ukrainy, który wykonywał misję pokojową w Zatoce Perskiej. Ekolodzy wojskowi wykorzystują nasze przyrządy do badania poligonów wojskowych i innych obiektów w ramach międzynarodowego programu dotyczącego kontroli nierozprzestrzeniania broni jądrowej masowego rażenia i całkowitego zakazu prób jądrowych.

Kryminolodzy MSW dysponują urządzeniami TM ECOTEST do osobistego bezpieczeństwa radiacyjnego, a także do jawnego i tajnego poszukiwania źródeł promieniowania radioaktywnego i następnie do ich identyfikacji.

Pracownicy służb bezpieczeństwa wykorzystują w swojej pracy nasze przyrządy do poszukiwania oraz identyfikacji materiałów radioaktywnych, rozpoznania radioaktywnego i ochrony indywidualnej.

Produkty TM ECOTEST umożliwiają służbom ochrony kompleksowe podejście do rozwiązania spraw związanych z bezpieczeństwem radioaktywnym i zabezpieczą ich skuteczną likwidację.

Dzięki współpracy ze znaną na całym świecie firmą Bruker Corporation oferujemy nowoczesne wyposażenie do określenia  substancji chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i wybuchowych. Najnowocześniejsze technologie, szczególnie mocna konstrukcja przyrządów i ich wykonanie modułowe zabezpieczają elastyczne oraz szerokie zastosowanie produktów w branży wojskowej i cywilnej.

 

TERRA z kanałem Bluetooth

TERRA z kanałem Bluetooth

Top produkt marki handlowej ECOTEST eksportowany do ponad 70 krajów świata. Jest to zawodowy przyrząd do przeprowadzenia oficjalnych pomiarów, który wymierza poziom tła gamma, skażeń beta, dawkę nasycającą i czas jej nagromadzenia. Operatywna ocena tła gamma w ciągu 10 sekund.

Więcej

MKS-UM

MKS-UM

Przyrząd do pomiaru promieniowania o szerokim zakresie w warunkach polowych. Opracowany został na podstawie przyrządu MKS-U, który bardzo dobrze wykazał siebie w trudnych warunkach pustyni podczas misji pokojowej na Bliskim Wschodzie.
Oprócz promieniowania gamma i beta przyrząd dodatkowo może wymierzać promieniowania alfa. Dodano możliwość archiwowania wyników pomiarów w odniesieniu do koordynat miejscowości dzięki wbudowanemu dwusystemowemu odbiornikowi GPS / GLONASS.

Więcej

ІТ-09Т

ІТ-09Т

Wyświetla informację o mocy otaczającego ekwiwalentna dawki promieniowania gamma, realny czas i temperaturę środowiska. Dane przekazywane są od bloku detektowania promieniowania gamma BDBG-09 wchodzącego w skład zestawu. Tablica informacyjna ІТ-09Т z blokiem detektowania BDBG-09 i oprogramowaniem RadMonitor umożliwiają tworzenie systemu automatyzowanego do całodobowego nieustannego monitorowania tła radiacyjnego.

Więcej

DKG-21M

DKG-21M

Dozymetr osobisty w obudowie pyłowilgoodpornej o wysokim stopniu ochrony, wykonany do wykorzystania przez wojsko i służby MSN i ochrony cywilnej w warunkach znacznych wahań temperatury i wysokiego zapylenia atmosfery.

Więcej

DRG-T

DRG-T

Przyrząd pokładowy do pomiaru promieniowania, który tworzy sygnały i rozkazy do systemów zabezpieczenia życia załogi.
Przyrząd przeznaczony jest do montażu w środki transportu specjalnego przeznaczenia, szczególnie w jednostkach zwiadu radiochemicznego obrony cywilnej i w siłach zbrojnych. Używa się w celu nieustannej kontroli mocy dawki ekspozycyjnej promieniowania gamma.

Więcej

CADMIUM (nowa generacja)

CADMIUM (nowa generacja)

Wysokoczuły przyrząd do wykrywania i lokalizacji materiałów radioaktywnych i jądrowych wg ich promieniowania zewnętrznego gamma i promieniowania neutronowego. Szeroko stosowany przez straż graniczną i przez inspekcje ekologiczne w celu zapobiegania niesankcjonowanemu przemieszczeniu materiałów radioaktywnych przez granice celne.

Więcej

SPECTRA (nowa generacja)

SPECTRA (nowa generacja)

Przyrząd wyskokiej czujności i małego rozmiaru, dla wykrywania, lokalizacji oraz identyfikacji materiałów radioaktywnych i jądrowych według ich zewnętrznego promieniowania gamma i neutronowego oraz amplitudowego widma promieniowania gamma. SPECTRA identyfikuje radionuklidy z zaznaczeniem kategorii, do której one należą (zgodnie z wymaganiami MAEA). Stosuje się w celu zapobiegania ich bezprawnemu przemieszczeniu przez granice państwowe, a także na przedsiębiorstwach i w urzędach, w których wykonują prace ze źródłami promieniowania gamma i promieniowania neutronowego.

Więcej

POSHUK

POSHUK

Uniwersalny przyrząd poszukiwawczy do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma, beta, alfa i promieniowania neutronowego.
Zestaw standardowy zawiera bloki detektowania promieniowania gamma i beta. Bloki detektowania promieniowania gamma i beta można zamówić dodatkowo.

Więcej

aGent-R

aGent-R

Sygnalizator ręczny w obudowie przeciwuderzeniowej o wysokim stopniu ochrony ІР67. aGent-R przeznaczony do wykrywania i oceny promieniowania gamma za pomocą czterech poziomów progowych. Przewidziana jest sygnalizacja za pomocą diody LED i sygnalizacja wibracyjna przekroczenia poziomów progowych. Funkcja stałej kontroli pracy wmontowanego licznika zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów.

Więcej

BDBG-15S

BDBG-15S

Przeznaczony jest do pomiaru mocy otaczającego ekwiwalentna dawki promieniowania gamma w szerokim zakresie wartości. Stosowany w bezpilotowych statkach powietrznych i przesuwanych urządzeniach zrobotyzowanych.

Więcej

KDU-6BM

KDU-6BM

Wyrób należy do składu systemu zabezpieczenia życia okrętu i przeznaczony jest do zbierania, przetwarzania, wizualizacji informacji o stanie promieniowania na okręcie i określenia kierunku na źródło promieniowania w celu zastosowania środków ochrony załogi okrętu przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami radioaktywnymi oraz manewrowania statku w miejscu skażenia radioaktywnego wskutek zastosowania broni jądrowej, katastrof ekologicznych, technogennych czy z innych powodów.

Więcej

SVNG-T

SVNG-T

System of two components - block for determining the direction of the source of gamma rays BVNG-T and removable gamma-ray detecting probes BDBG-T (4 pieces), designed to display measurement results of gamma dose rate from exterior detecting probes BDBG-T, to indicate the direction of the radiation source and to transfer measurement results to the system of data collecting and processing (onboard computer).

Więcej

MKS-UM VRS

MKS-UM VRS

The system is designed to be mounted on CBRN reconnaissance vehicle and consists of MKS-UM – control unit and on-board/portable dosimeter-radiometer, active bracket VRS module, and external wide range gamma detection probes BDBG-T (2 pcs.).

Więcej