SPEKTRA

SPEKTRA

Dozymetr-radiometr pomiarowy МKS-11GN

Wysoce czuły i kompaktowy SPRD

Widma są identyfikowane w czasie rzeczywistym

2,048 kanałów amplitudowego widma gamma

Wbudowany odbiornik GPS

Pyłoszczelna i wodoodporna obudowa IP67

Spełnia wymagania norm ANSI 42.48 i ANSI 42.32, ANSI 42.33

Zamówić Zadać pytanie

Informacja zwrotna

Please leave this field empty.
Please leave this field empty.
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis
 • Opis

Opis

SPEKTRA jest przeznaczona do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji materiałów radioaktywnych i jądrowych na podstawie ich promieniowania gamma i neutronowego oraz amplitudy widma gamma. Urządzenie identyfikuje radionuklidy ze wskazaniem kategorii, do której należą (zgodnie z wymogami MAEA). Służy do zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu tych materiałów przez granice państwowe, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których obsługiwane są źródła promieniowania gamma i neutronowego.

 

Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: żółtym i oliwkowym (NATO green). Na życzenie klienta możemy wyprodukować SPEKTRA tylko w wersji gamma (bez kanału neutronowego).

 

Instrukcja wideo

Przeznaczenie

Przeznaczenie

 • Identyfikacja rodzaju nuklidów promieniotwórczych na podstawie ich widm amplitudy promieniowania gamma

 • Określanie intensywności promieniowania gamma i neutronowego

 • Pomiar równoważnika dawki promieniowania gamma i rentgenowskiego (PAED) fotonowego promieniowania jonizującego

 • Wskazanie równoważnika dawki promieniowania neutronowego w otoczeniu (ADER promieniowania neutronowego)

 • Pomiar równoważnika dawki otoczenia (AED) promieniowania gamma i rentgenowskiego

 • Przechowywanie amplitudowych widm gamma i dzienników zdarzeń w pamięci nieulotnej

Właściwości

 • Wysokoczułe detektory scyntylacyjne promieniowania gamma CsI(Tl) i neutronowego LiI(Eu) nowej generacji z półprzewodnikowym (krzemowym) fotopowielaczem

 • Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

 • Możliwość przechowywania i przesyłania 250 pełnych widm promieniowania gamma

 • Wydajny procesor i zaawansowane algorytmy przetwarzania widma

 • Brak “efektu mikrofonowego”

 • Wysoka stabilność termiczna

 • Zasilanie z wbudowanych akumulatorów litowo-polimerowych, które można ładować za pomocą kabla USB

 • Urządzenie komunikuje się z komputerem PC za pośrednictwem portu USB

 • Identyfikacja widm odbywa się w czasie rzeczywistym

 • Identyfikacja radionuklidów ze wskazaniem kategorii, do której należą (zgodnie z wymogami MAEA):

  – radionuklidy medyczne: 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 125I, 131I, 153Sm, 201Tl, 133Хе

  – radionuklidy przemysłowe: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,152Eu, 22Na, 241Am

  – specjalne materiały jądrowe: 233U, 235U, 237Np, Pu [pluton reaktorowy (ponad 6%240Pu)]

  – naturalne materiały radioaktywne: 40K, 138La, 226Ra, 232Th i produkty rozpadu, 238U i produkty rozpadu

  Uwaga: Listę nuklidów, które urządzenie może zidentyfikować, można w razie potrzeby rozszerzyć

 • Progowy system alarmowy z czterema niezależnymi poziomami progowymi:

  – poziom progu wyszukiwania (poziom progu dla szybkości zliczania impulsów z detektora promieniowania jonizującego fotonów i neutronów)

  – poziom progu bezpieczeństwa (poziom progu dla mocy równoważnika dawki otoczenia fotonowego promieniowania jonizującego)

  – poziom progowy dawki skumulowanej

 • Kolorowa sygnalizacja świetlna (wskazanie) przekroczenia poziomów progowych (czerwona dla promieniowania gamma, niebieska dla promieniowania neutronowego), a także sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna

 • Oprogramowanie służy do:

  – odczyt wyników pomiarów i zdarzeń krytycznych z pamięci dozymetru do komputera PC

  – przygotowanie i drukowanie raportów

  – wyświetlanie otrzymanych informacji dozymetrycznych wraz ze współrzędnymi GPS na mapie terenu

  – wyświetlanie skumulowanych spektrów

 • Próbka kalibracyjna 232Th (do kompensacji starzenia się detektora)

Podstawowe charakterystyki techniczne

 • Czułość na fotonowe promieniowanie jonizujące dla (137Cs) detektora scyntylacyjnego CsI(TI), nie mniej niż
 • Na żądanie czułość może zostać zmieniona na wartość nie mniejszą niż
 • 400 (imp/s)/(µSv/h)
 • 200 (imp/s/(µSv/h)
 • Czułość detektora scyntylacyjnego LiI(Eu) na promieniowanie neutronowe
 • – dla neutronów termicznych, nie mniej niż
 • – dla neutronów prędkich, nie mniej niż
 • 1.2 ± 0.12 imp·cm2/neutron
 • 0.12 ± 0.012 imp·cm2/neutron
 • Całkowita granica pomiaru i wskazań fotonowego promieniowania jonizującego EDR
 • – z wbudowanej jednostki scyntylacyjnej do wykrywania fotonowego promieniowania jonizującego
 • – z wbudowanego licznika Geigera-Mullera
 • 0.01 … 10μSv/h
 • 0.01 … 50 μSv/h
 • 50 … 10μSv/h
Granica pomiaru i wskazań fotonowego promieniowania jonizującego EDR z licznika Geigera-Mullera 0.1 … 9.9·10μSv
Granica wskazań promieniowania neutronowego EDR 0.01 … 10μSv/h
Granica wskazań szybkości zliczania fotonów promieniowania jonizującego 1 … 25 000 imp/s
Granica wskazań szybkości zliczania impulsów promieniowania neutronowego z detektora scyntylacyjnego promieniowania neutronowego 0.01 … 25 000 imp/s
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR za pomocą jednostki scyntylacyjnej do wykrywania fotonowego promieniowania jonizującego przy poziomie ufności 0.95 (137Cs) (15+1/H*(10)) %, gdzie H*(10) jest wartością liczbową zmierzonego EDR, μSv/h
Granica dopuszczalnego względnego błędu podstawowego pomiaru EDR i AED fotonowego promieniowania jonizującego za pomocą licznika Geigera-Mullera przy poziomie ufności 0.95 (137Cs) 15 %
Granica energii rejestrowanego fotonowego promieniowania jonizującego 0.02 … 3 MeV
Zależność energetyczna odczytów urządzenia podczas pomiaru fotonowego promieniowania jonizującego EDR w zakresie energii od 0.05 MeV do 1.25 MeV względem energii 0.662 MeV (137Cs) ± 25 %
Granica rejestrowanych energii promieniowania neutronowego 2.5·10-8 … 14 MeV
Czas ustawiania trybu pracy urządzenia, nie więcej niż 1 min
Czas kalibracji według poziomu tła gamma 2 … 90 s
Czas reakcji na zmianę fotonowego promieniowania jonizującego EDR jest ponad 10 razy dłuższy 0.25 s
Napięcie znamionowe urządzenia z akumulatora litowo-polimerowego 3.7 V
 • Czas ciągłej pracy urządzenia przy zasilaniu ze świeżo naładowanego akumulatora w warunkach tła promieniowania gamma nie więcej niż 0.5 μSv/h
 • –przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza, bez włączonego alarmu i wyłączonym odbiorniku nawigacyjnym, nie mniej niż
 • – gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, alarm nie jest włączony, a odbiornik nawigacyjny jest włączony, nie mniej niż
200 h

55 h

 

Zakres temperatur pracy  – 20 … + 50 °С
Całkowite wymiary urządzenia bez klipsa (z klipsem), nie więcej niż 67 × 128 × 30 (45) mm
Waga urządzenia, nie więcej niż 0.28 kg
Pobierz instrukcję zastosowania

Certyfikaty

 • Certificate of Type Examination UA-TR.113-0298-19 dd. January 28, 2019

 • Certificate of Conformity of Measuring Instruments with Approved Type No. UA-TR.113-0298-19 dd. January 28, 2019

 • Declaration of conformity with the CE standards.

 • Type approval certificate issued by Czech metrology institute that confirms SPECTRA compliance with the CSN EN 62618 standard.

Certificate of Type Examination

Learn more about the Certificate here

Zestaw

 • dozymetr-radiometr pomiarowy
 • ładowarka
 • ekranowany kabel USB
 • oprogramowanie
 • instrukcja obsługi
 • etui
erty