Programy edukacyjne

Click to read more

Programy edukacyjne

Przyrządy TM ECOTEST są zgodne z wymaganiami pedagogicznymi i zalecane są przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy jako urządzenia do zastosowania w szkołach. Nasze przyrządy stosuje się podczas nauczania takich przedmiotów jako “Fizyka”, “Obrona Ojczyzny”, “BHP” i “Obrona Cywilna” w szkołach ogólnokształcących. Pokolenie uczące się powinno mieć świadomość potencjalnego zagrożenia i uczyć się o ekologii.

W szkołach usytuowanych w obszarach skażenia radioaktywnego polecamy montaż systemów monitorowania tła radiacyjnego. W takich warunkach bardzo ważne jest dysponowanie wiarygodną informacją na temat stanu otoczenia.

Owocna współpraca przedsiębiorstwa ECOTEST  ze szkołami trwa od wielu lat. Nasze przyrządy opisane są we wielu podręcznikach zatwierdzonych przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy.

TERRA-P

TERRA-P

Najpopularniejszy dozymetr do użytku domowego na Ukrainie i na świecie.
Wykonany na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA stosowanego w ukraińskim wojsku.

Więcej

TERRA-P+

TERRA-P+

Zaktualizowana wersja słynnego na całym świecie dozymetru do użytku domowego TERRA-P wykonanego na podstawie zawodowego przyrządu MKS-05 TERRA.

Więcej

TERRA z kanałem Bluetooth

TERRA z kanałem Bluetooth

Top produkt marki handlowej ECOTEST eksportowany do ponad 70 krajów świata. Jest to zawodowy przyrząd do przeprowadzenia oficjalnych pomiarów, który wymierza poziom tła gamma, skażeń beta, dawkę nasycającą i czas jej nagromadzenia. Operatywna ocena tła gamma w ciągu 10 sekund.

Więcej

VIRTUOSO

VIRTUOSO

VIRTUOSO – jest to kompaktowe urządzenie do kompleksowego badania radiologicznego artykułów spożywczych, gruntów, materiałów budowlanych itp.

Więcej