Leśnictwo i obróbka drewna

Click to read more

Leśnictwo i obróbka drewna

Radioaktywnie skażone lasy nie można wykorzystywać ani do produkcji mebli, ani do budownictwa, nie są przydatne nawet na drzewo do ogrzewania pomieszczeń.

Kombinaty leśne i przedsiębiorstwa branży drzewnej wykorzystują w swojej pracy produkty TM ECOTEST, które umożliwiają ocenę drzewa w zakresie czystości radiacyjnej i poszukiwanie źródeł promieniowania jonizującego.

POSHUK

POSHUK

Uniwersalny przyrząd poszukiwawczy do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma, beta, alfa i promieniowania neutronowego.
Zestaw standardowy zawiera bloki detektowania promieniowania gamma i beta. Bloki detektowania promieniowania gamma i beta można zamówić dodatkowo.

Więcej

VIRTUOSO

VIRTUOSO

VIRTUOSO – jest to kompaktowe urządzenie do kompleksowego badania radiologicznego artykułów spożywczych, gruntów, materiałów budowlanych itp.

Więcej

STORA-ABG

STORA-ABG

A compact survey meter with telescopic tube for quick detection and localization of alpha, beta,
gamma and X-ray radiation sources. The device features alpha-beta-gamma-sensitive Geiger-Mueller counter
with mica window. Large display with fluorescent backlight, which provides simultaneous display of measurement units,
measurement errors, threshold level and real time.

Więcej

BS-09

BS-09

BS-09 is designed for light and sound warning of the personnel about radiation levels at radiation hazardous objects and indication of local radiation background.

Więcej