Ostatnie wiadomości COVID-19 STATEMENT
Dozymetr sygnalizator poszukiwawczy DKS-02PN
CADMIUM (nowa generacja) Dozymetr sygnalizator poszukiwawczy DKS-02PN
Dozymetr radiometr poszukiwawczy МKS-11GN
SPECTRA (nowa generacja) Dozymetr radiometr poszukiwawczy МKS-11GN
Dozymetr radiometr uniwersalny
MKS-UM Dozymetr radiometr uniwersalny