Ostatnie wiadomości Merry Christmas & Happy New Year!
Alpha, beta, gamma radiation radiometer-dosimeter RKS-01
STORA-ABG Alpha, beta, gamma radiation radiometer-dosimeter RKS-01
Dozymetr radiometr poszukiwawczy МKS-11GN
SPECTRA (nowa generacja) Dozymetr radiometr poszukiwawczy МKS-11GN
Dozymetr radiometr uniwersalny
MKS-UM Dozymetr radiometr uniwersalny