Budownictwo

Click to read more

Budownictwo

Mieszkania zbudowane z niebezpiecznych materiałów radiacyjnych mogą przez lata negatywnie wpływać na ich mieszkańców. Budując nowe mieszkanie, centra biurowe, supermarkety czy inne obiekty budowlane należy być odpowiedzialnym przy wyborze materiałów budowlanych. Przyrządy TM ECOTEST umożliwiają sprawowanie kontroli skażenia radioaktywnego materiałów budowlanych i obiektów budowlanych oraz poszukiwanie źródeł promieniowania jonizującego.

POSHUK

POSHUK

Uniwersalny przyrząd poszukiwawczy do wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania gamma, beta, alfa i promieniowania neutronowego.
Zestaw standardowy zawiera bloki detektowania promieniowania gamma i beta. Bloki detektowania promieniowania gamma i beta można zamówić dodatkowo.

Więcej

VIRTUOSO

VIRTUOSO

VIRTUOSO – jest to kompaktowe urządzenie do kompleksowego badania radiologicznego artykułów spożywczych, gruntów, materiałów budowlanych itp.

Więcej

STORA-ABG

STORA-ABG

A compact survey meter with telescopic tube for quick detection and localization of alpha, beta,
gamma and X-ray radiation sources. The device features alpha-beta-gamma-sensitive Geiger-Mueller counter
with mica window. Large display with fluorescent backlight, which provides simultaneous display of measurement units,
measurement errors, threshold level and real time.

Więcej